Català · Castellano

Aire Condicionat

-Instal·lacions individuals per a vivendes, locals, oficines, comerços,…

-Muntatge de splits, multi-splits de refrigeració o fred i calor.

-Reparació d’averies.